Skip to main content

privacy policy

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Meraki Gym kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Meraki Gym en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Meraki
Gym verstrekt.

Meraki Gym kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw geboortedatum
– Uw geboorteplaats
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankrekeningnummer

Waarom wij jouw gegevens nodig hebben
Meraki Gym verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk per e-mail of per
post te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikbaar bent. Daarnaast gebruikt Meraki Gym bepaalde persoonlijke gegevens om de maandelijkse contributie te kunnen incasseren.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens
Meraki Gym bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Meraki Gym verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de de activatie van uw persoonlijke account,toevoeging het (Pay and Plan)reserveringssysteem of om te voldoen aan een wettelijke verplichting welke niet in strijd is met de wet op privacy.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@merakigym.nl. Meraki Gym zal binnen uiterlijk vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Meraki Gym neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang,ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gebruik van beeldmateriaal
Ik verleen toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal waarop ik te zien ben tijdens trainingen bij Meraki Gym. Dit beeldmateriaal mag worden vertoont op de websites en social media accounts van Meraki Gym.
Op het moment dat ik wil dat beeldmateriaal wordt bewerkt zodat ik niet meer herkenbaar ben, dient Meraki Gym binnen 5 werkdagen aan dit verzoek te voldoen.

KVK: 72160810     BTW Nummer: 219653225B01 email: info@merakigym.nl    Machineweg 133, 1432 EP, Aalsmeer